Zakres Leczenia

Zaburzenia nastrojudepresja, choroba afektywna dwubiegunowa, dystymia
Zaburzenia nerwicowezaburzenia lękowe z napadami lęku, lęk uogólniony, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
Zaburzenia psychotyczneschizofrenia, zaburzenia schizoafektywne, zespoły urojeniowe
Zaburzenia snu
Zaburzenia psychiczne u osób uzależnionychod benzodiazepin, środków psychoaktywnych, alkoholu
Zaburzenia adaptacyjne – reakcja na stres
Zaburzenia stresowe pourazowe
Zespoły otępienne